Julius Caesar vertelt Aus Greidanus

Essay add: 22-10-2015, 20:34   /   Views: 297

Samenvatting

In Julius Caesar vertelt Aus Greidanus het verhaal van het leven van Caesar. Hij vertelt over de dilemma's waarmee Caesar te maken had, en hoe Caesar daarmee omging.De voorstelling vindt deels plaats in een vraagantwoord- situatie. Caesar denkt hardop na over zijn te voeren beleid, en stelt hierbij vragen aan Brutus. Brutus was een Romeinse senator tijdens de machtsperiode van Caesar, en was later ook een van de samenzweerders die een dodelijke aanslag op Caesar pleegde.

In de voorstelling staat hij Caesar bij in zijn besluitvorming.Het gaat in deze voorstelling niet zo zeer om het complete verhaal over hoe Caesar geleefd heeft, maar meer om de gevoelens die hem tot besluiten dwongen, en de manier waarmee hij met problemen omging.Een van de problemen waarmee hij te maken kreeg is het volk dat hij tevreden moest houden. In overleg met Brutus besluit hij hierop brood en spelen in te voeren. Dit hield in dat het Romeinse volk te eten kreeg, en vermaak in de vorm van gladiatorengevechten kreeg.De Julius Caesar die we op de planken zien, is niet de historische Caesar, maar een Caesar die de geschiedenis na zijn dood nog blijft meemaken.

Dit laat de schrijver doorschemeren door verschillende uitspraken van leiders die een grote rol in de geschiedenis hebben gespeeld in zijn stuk op te nemen. Onder andere uitspraken van Adolf Hitler en Barack Obama passeren de revue.Ook zitten er een aantal grappen in het stuk die dit kenbaar maken, over bijvoorbeeld de bijstand voor alleenstaande moeders, en andere hedendaagse onderwerpen.Caesar heeft het verder over hoe hij gezien en herinnerd wil worden. Hij zegt dat hij herinnerd zal worden om zijn daden, niet om zijn woorden.

Hierdoor vindt hij dan ook dat de volken die zijn overwonnen het recht hebben op een menswaardig bestaan, en schaamt hij zich voor alle doden die zijn gevallen tijdens de oorlogen die de Romeinen hebben gevoerd.Het stuk eindigt met het spelen op een doedelzak door een van de bewakers van Caesar. Hiermee wordt op een mooie manier het emotionele stuk afgesloten.

Mening

Naar mijn mening was deze voorstelling niet erg goed. Er is gedurende de voorstelling nauwelijks een verhaal om je aan vast te houden, aangezien de acteurs steeds weer in herhaling vallen, en nooit echt de essentie bereiken. Deze herhalingen zijn wel mooi, maar na een aantal keer worden deze vervelend.

Je wilt op een gegeven door met het verhaal, en de hele voorstelling wacht je op dat moment. Dit gebeurt echter niet, en mijns inziens kan je dan ook zeggen dat het verhaal uit losse flarden bestaat.

Article name: Julius Caesar vertelt Aus Greidanus essay, research paper, dissertation